Home Tags การบริหารงานธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

Tag: การบริหารงานธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

transport ธุรกิจขนส่งรายย่อย ต้องปรับตัวอย่างไรให้อยู่รอด?

ธุรกิจขนส่งรายย่อย ต้องปรับตัวอย่างไรให้อยู่รอด?

0
ธุรกิจขนส่งหรือโลจิสติกส์นับเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยในช่วง 2 ปีของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่การขนส่งสินค้าในภาคการค้าและภาคการเดินทางได้รับผลกระทบอย่างหนัก ทำให้ภาคธุรกิจขนส่งชะลอตัวอย่างต่อเนื่องสะท้อนได้จากตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติในภาคขนส่งที่หดตัวลงไป แต่ในที่สุดก็กลับมาขยายตัวได้...