Home Tags การบินไทยยืนยันให้การดูแลพนักงาน

Tag: การบินไทยยืนยันให้การดูแลพนักงาน

การบินไทยปลดพนักงาน

“การบินไทย” ยืนยัน การคัดเลือกพนักงานออก ขึ้นอยู่กับความยินยอม พร้อมทำตามกรอบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

0
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ยืนยันการดำเนินการคัดเลือกพนักงานเข้าสู่โครงสร้างองค์กรใหม่อยู่ภายใต้ความยินยอมของพนักงานและภายใต้กรอบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ตามที่บริษัทฯ ได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการของพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับฐานะทางการเงินและการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยได้ขอพนักงานพิจารณาให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ เพื่อให้การฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ สามารถดำเนินการได้สำเร็จ...