Home Tags การบินไทยให้ความร่วมมือ กทม. ยกเลิกการจัดกิจกรรม TG Winter Fest เเละเที่ยวบินพิเศษ “บินรับพรปีใหม่ สุขใจตลอดปี”

Tag: การบินไทยให้ความร่วมมือ กทม. ยกเลิกการจัดกิจกรรม TG Winter Fest เเละเที่ยวบินพิเศษ “บินรับพรปีใหม่ สุขใจตลอดปี”

การบินไทยให้ความร่วมมือ กทม. ยกเลิกการจัดกิจกรรม TG Winter Fest เเละเที่ยวบินพิเศษ “บินรับพรปีใหม่ สุขใจตลอดปี”

0
ตามที่กรุงเทพมหานคร มีมาตรการขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก เพื่อป้องกันและรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัท การบินไทย...