Home Tags การบูรณาการระบบขนส่งมวลชน

Tag: การบูรณาการระบบขนส่งมวลชน

นักวิชาการด้านขนส่งฯ แนะ “ติดกระดุม 3 เม็ด” เพื่อบูรณาการระบบขนส่งมวลชนเมืองไทย

0
ดร.สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ นักวิชาการด้านการวางแผนการขนส่ง การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยกับ BUS...