Home Tags การประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน

Tag: การประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน

“ศักดิ์สยาม” ร่วมประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 27

0
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 27 โดยมี...