Home Tags ก๊าซธรรมชาติหมุนเวียน

Tag: ก๊าซธรรมชาติหมุนเวียน

เชื้อเพลิงทางเลือก

เชื้อเพลิงทางเลือกสำหรับกองรถขนส่งที่นอกเหนือจาก EV

0
เชื้อเพลิงทดแทนควรเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มรถเพื่อการพาณิชย์ที่ต้องการส่งเสริมความยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชอบสมรรถนะของเครื่องยนต์สันดาป เป็นที่เข้าใจกันว่าในตอนนี้มีการนำเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ดีเซลมาทดแทนเพื่อลดการปล่อยคาร์บอน ซึ่งการใช้เชื้อเพลิงทดแทนเป็นเป้าหมายระยะยาวของระบบขนส่งด้วย หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจคำว่า “เชื้อเพลิงทางเลือก” สักเท่าไร แน่นอนว่าไม่ใช่แค่แบตเตอรี่ไฟฟ้าและเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน*เท่านั้น...