Home Tags ขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

Tag: ขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

คืบหน้าขนส่งระหว่างประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขงคาดได้ผู้ประกอบการไทย-เมียนมา เดือนมิ.ย. นี้

0
กรมการขนส่งทางบก เผยความคืบหน้าในการประกอบการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง คาดคัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งไทย-เมียนมา แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2562 คุณพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก...