Home Tags ขนส่งด้วยรถบรรทุก

Tag: ขนส่งด้วยรถบรรทุก

รู้หรือไม่? การติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงกับรถบรรทุก ไม่ได้ทำแค่เพื่อให้ถูกกฎหมายเท่านั้น

0
  รู้หรือไม่ว่า? “เทปสะท้อนแสง” หรือที่ภาษาอังกฤษ เรียกว่า “Reflective Tape”  นั้นถือเป็นหนึ่งในอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่เป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายมากอีกหนึ่งชนิดเลยก็ว่าได้...
จุดเด่น-จุดด้อย การขนส่งทางถนน

ข้อดี-ข้อจำกัด ‘การขนส่งทางถนน’ ที่คนทำธุรกิจหรือผู้ประกอบการต้องรู้

0
การขนส่งทางถนนนั้น นับว่าเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ เพราะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจใดก็แล้วแต่ ส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้บริการขนส่งประเภทนี้จำนวนมาก ทั้งยังมีบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับการขนส่งอยู่มากมาย ทำให้มีตัวเลือกในการตัดสินใจเรื่องต้นทุนของการขนส่งมากขึ้นตามไปด้วย หากผู้ใช้บริการรู้จักเลือกให้เหมาะกับประเภทสินค้าก็จะสามารถขับเคลื่อนธุรกิจไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้...
วิวัฒนาการงานขนาส่งด้วยรถบรรทืก

วิวัฒนาการ งานขนส่งด้วยรถบรรทุก

0
รู้หรือไม่ ? การขนส่งที่เห็นว่าทันสมัยยุคนี้ แท้ที่จริงแล้วเกิดขึ้นภายหลังจากการนำเครื่องจักรไอน้ำมาใช้ ซึ่งในอดีตเครื่องจักรไอน้ำนำมาใช้เป็นต้นกำลังของเรือและรถไฟ โดยใช้ถ่านหินและฟืนเป็นเชื้อเพลิง ต่อมาจึงมีการพัฒนาเครื่องยนต์สันดาปภายใน...