Home Tags ขนส่งสินค้ารถบรรทุก

Tag: ขนส่งสินค้ารถบรรทุก

ขบ. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้ารถบรรทุก เลี่ยงขนส่งสินค้าและวิ่งรถเปล่าตั้งแต่ 13-17 ก.ค. 65

0
กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าและการวิ่งรถเปล่า ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 13-17...