Home Tags ขนส่งสินค้าอันตราย

Tag: ขนส่งสินค้าอันตราย

ขนส่งสินค้าอันตราย

รู้จักการขนส่งสินค้าอันตรายให้มากขึ้น

0
ในประเทศไทยแทบทุกวงการอุตสาหกรรมล้วนต้องใช้ เคมีภัณฑ์ หรือ วัตถุอันตราย เป็นสารตั้งต้นในกระบวนการการผลิต ส่วนใหญ่ต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศเพื่อนำมาประกอบกับวัตถุดิบหรือสารตั้งต้นในประเทศ เพื่อผลิตเป็นสินค้าประเภทต่าง...