Home Tags ขบวนรถเร็วที่ 171 (กรุงเทพ – สุไหงโกลก)

Tag: ขบวนรถเร็วที่ 171 (กรุงเทพ – สุไหงโกลก)

การรถไฟฯ แจงผู้ป่วยโควิดรายที่ 22 ของนราธิวาส พบประวัติโดยสารรถไฟ ผู้เดินทางร่วมขบวน ให้ตรวจสอบตามขั้นตอนกับสาธารณสุขจังหวัด

0
ตามที่สื่อมวลชนได้เสนอข่าว กรณีสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสพบว่ามีชายไทยอายุ 57 ปี เป็นผู้ป่วย COVID-19 รายที่...