Home Tags ขอนแก่นพัฒนาเมือง

Tag: ขอนแก่นพัฒนาเมือง

ขอนแก่นพัฒนาเมือง ดึงกลุ่มทุนใหญ่ “มิตรผล-เบญจจินดา-บ้านปู” เตรียมพลิกโฉมเมืองสู่ “ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้”

0
“ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้” ไปโลด!!!ดึงกลุ่มทุนใหญ่ “มิตรผล-เบญจจินดา-บ้านปู” ผนึกเทศบาลนครขอนแก่น และขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) หนุนแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านพลังงานและ...