Home Tags ขุดลอกแม่น้ำ

Tag: ขุดลอกแม่น้ำ

กรมเจ้าท่า เร่งขุดลอกร่องน้ำ รองรับน้ำหลากช่วงฤดูฝน พื้นที่ลุ่มน้ำภาคเหนือ 6 แห่ง

0
กรมเจ้าท่าเร่งขุดลอกพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางเพื่อเตรียมรับน้ำหลากในช่วงฤดูฝน โดยสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 ได้เปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกและกำจัดวัชพืช 6 พื้นที่...