Home Tags ข่าวการบินไทย

Tag: ข่าวการบินไทย

การบินไทย เลื่อนการประชุมเจ้าหนี้

การบินไทย เลื่อนการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ

0
ตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นัดประชุมเจ้าหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์...
การบินไทยปลดพนักงาน

“การบินไทย” ยืนยัน การคัดเลือกพนักงานออก ขึ้นอยู่กับความยินยอม พร้อมทำตามกรอบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

0
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ยืนยันการดำเนินการคัดเลือกพนักงานเข้าสู่โครงสร้างองค์กรใหม่อยู่ภายใต้ความยินยอมของพนักงานและภายใต้กรอบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ตามที่บริษัทฯ ได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการของพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับฐานะทางการเงินและการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยได้ขอพนักงานพิจารณาให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ เพื่อให้การฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ สามารถดำเนินการได้สำเร็จ...
การบินไทยประกาศผลการคัดเลือกผู้ซื้อศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่

“การบินไทย” ปล่อยตึกศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ให้ “เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์” ในราคา 1,810 ล้าน

0
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รายงานว่า ตามที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งอนุญาตให้บริษัท การบินไทยฯ...

“การบินไทย” เผยผลการดำเนินงานปี 63 พบขาดทุนกว่า 1.4 แสนล้าน

0
นายชาย เอี่ยมศิริ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)...