Home Tags ข้อปฏิบัติในการขนส่งอาหารและพัสดุ

Tag: ข้อปฏิบัติในการขนส่งอาหารและพัสดุ

ขนส่งฯ กำหนดข้อปฏิบัติในการขนส่งอาหารและพัสดุ

ขนส่งฯ เตรียมบังคับใช้กฏ “กลุ่มรถจักรยานยนต์เดลิเวอรี” ต้องทำตามในการขนส่งอาหารและพัสดุ

0
กรมการขนส่งทางบก เล็งยกระดับเข้ม!!! “กลุ่มรถจักรยานยนต์เดลิเวอรี” กำหนดข้อปฏิบัติในการขนส่งอาหารและพัสดุ มุ่งสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งและการใช้รถใช้ถนน เพื่อความมั่นใจของประชาชน นายจิรุตม์ วิศาลจิตร...