Home Tags ครม. อนุมัติแล้ว บขส. ขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ได้

Tag: ครม. อนุมัติแล้ว บขส. ขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ได้

ครม. อนุมัติแล้ว บขส. ขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ได้

0
คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการทบทวนมติครม การเดินรถขนส่งต่างจังหวัด จากเดิมให้บริษัท ขนส่ง จำกัด...