Home Tags คลายล็อกรถโดยสาร

Tag: คลายล็อกรถโดยสาร

กรมการขนส่งทางบก ขยายเวลาบังคับใช้มาตรการให้บริการรถโดยสารสาธารณะสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ขนส่ง ขยายเวลาคุมรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่สีแดง ตามประกาศ ศบค. ถึง 30 กันยายน 64 หรือจนกว่าจะมีเปลี่ยนแปลง

0
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน...
บขส. ชวนเที่ยวเทศกาลลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์ 2021

บขส. ชวนเที่ยวงานลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์ 2021 โชว์หลักฐานฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม รับส่วนลดค่าโดยสาร 20%  ทันที 

0
ดร.สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)...
บขส.วิถีใหม่ห่างไกล Covid-19 ฉีดวัคซีน 2 เข็ม ลด 20 %

ฉีดวัคซีน 2 เข็ม บขส.ลดค่าตั๋วให้ 20% เริ่ม3 ก.ย.- 31 ต.ค. 64

0
ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)...
ขยายเวลาให้รถโดยสารสาธารณะ วิ่งได้ถึง 4 ทุ่ม

ประกาศขยายเวลาให้รถโดยสารสาธารณะ วิ่งได้ถึง 4 ทุ่ม

0
กรมการขนส่งทางบก เผย!!! ศปก.ศบค. ขยายระยะเวลาให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สามารถให้บริการเดินรถได้ไม่เกินเวลา 22.00...
นครชัยแอร์ จัดโปรโมชั่น "แอ่วเหนือม่วนใจ๋" มอบส่วนลด 10% เส้นทาง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่

‘นครชัยแอร์’ ยอมลดค่าตั๋ว กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ Gold Class 32 ที่นั่ง เริ่ม 21 มิ.ย. – 31 ก.ค. 64

0
นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า...

ขนส่งฯ ออกประกาศรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทสามารถ จัดที่นั่งหรือที่ยืนสำหรับผู้โดยสารได้ตามปกติแล้ว

0
กรมการขนส่งทางบก ประกาศ!! รถโดยสารสาธารณะทุกประเภทสามารถ จัดที่นั่งหรือที่ยืนสำหรับผู้โดยสารได้ตามปกติ โดยต้องไม่เกินจำนวนผู้โดยสารที่กำหนดไว้ในการจดทะเบียนรถ ย้ำ!!! ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง...