Home Tags คำสั่งกำหนดข้อปฏิบัติในการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศในสถานการณ์ฉุกเฉิน

Tag: คำสั่งกำหนดข้อปฏิบัติในการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศในสถานการณ์ฉุกเฉิน

รัฐบาลออกคำสั่ง จี้กลุ่มขนส่งข้ามแดนถ่ายสินค้าเร็วขึ้น หากเสี่ยงติดเชื้อต้องกักตัว 14 วัน

0
ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการ์ณฉุกเฉินด้านคมนาคมและการขนส่งทั่วราชอาณาจักร ออกประกาศคำสั่งกำหนดข้อปฏิบัติในการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศในสถานการณ์ฉุกเฉิน จี้กลุ่มผู้ประกอบการและคนขับรถขนส่งระหว่างประเทศปฏิบัติตอย่างเคร่งครัด และให้ลำเลียงสินค้าด้วยความรวดเร็ว หากเข้าข่ายสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อต้องกักตัว 14 วันโดยเนื้อหาของคำสั่งดังกล่าวมีสาระสำคัญ...