Home Tags งดจำหน่ายตั๋วทุกช่องทาง ทุกเส้นทางทั่วประเทศ

Tag: งดจำหน่ายตั๋วทุกช่องทาง ทุกเส้นทางทั่วประเทศ

บขส.และรถร่วม งดขายตั๋วทุกเส้นทางที่วิ่งเกิน 300 กม. จนกว่าสถานการณ์ COVID – 19 กลับสู่ภาวะปกติ

0
บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) แจ้งว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศเคอร์ฟิว ห้ามบุคคลทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน...

บขส. เว้นระยะห่างบนรถโดยสาร ส่งผลให้ตั๋วโดยสารเต็มทุกเส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. – 30 เม.ย.63

0
บขส. จัดมาตรการ social distancing เว้นระยะห่างบนรถโดยสาร-สถานีขนส่งผู้โดยสาร ตามประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน...