Home Tags งดเดินขบวนรถข้ามจังหวัด 14 ขบวน

Tag: งดเดินขบวนรถข้ามจังหวัด 14 ขบวน

การรถไฟฯ ประกาศงดเดินขบวนรถข้ามจังหวัด 14 ขบวน เพื่อให้สอดคล้องตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 5)

0
การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศงดเดินขบวนรถข้ามจังหวัดในเส้นทางต่าง ๆ จำนวน 14 ขบวน เป็นกรณีชั่วคราว...