Home Tags งานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน

Tag: งานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน

คมนาคม วาดฝันเมืองต้นแบบ TOD ปั้น “ชลบุรี-ขอนแก่น-อยุธยา” นำร่อง

0
ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน จ.ชลบุรี เพื่อเตรียมพัฒนาเป็นเมืองต้นแบบ TOD ภาคตะวันออก นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ...