Home Tags จอดรถบรรทุก

Tag: จอดรถบรรทุก

จอดรถบรรทุกข้างทาง เครื่องหมายเตือนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า, กรวยสะท้อนแสง, โคมไฟสัญญาณ

จอดรถบรรทุกข้างทาง ทำอย่างไร? ให้ปลอดภัยและไม่ผิดกฎหมาย

0
เป็นที่ทราบกันดีว่า การจอดรถริมทางนั้นเป็นการสร้างความเสี่ยงให้กับตัวเองและผู้ร่วมทางคนอื่นเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น จึงไม่ควรมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยจนเพิกเฉยและคิดว่าเป็นเรื่องปกติ  เพราะที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุชนท้ายรถที่จอดรถตามไหล่ทางหรือริมถนนยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเรื่องในลักษณะนี้มักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืนโดยเฉพาะในแถบต่างต่างจังหวัด วันนี้เราจึงอยากชวนคุยเรื่อง...