Home Tags จัดที่นั่งตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด

Tag: จัดที่นั่งตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด

“นครชัยแอร์” ปรับผังที่นั่งใหม่ พร้อมคุมเข้มตามมาตรการป้องกันโรคทุกเที่ยววิ่ง

0
นครชัยแอร์ สนองนโยบายรัฐตามมาตรการผ่อนปรนระยะ4 จัดที่นั่งตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด มั่นใจผู้ใช้บริการเชื่อมั่นการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ ย้ำ! คุมเข้มตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...