Home Tags จุดจอดพักรถกรมทางหลวง

Tag: จุดจอดพักรถกรมทางหลวง

จุดจอดพักรถบรรทุก จุดจอดพักรถกรมทางหลวง Truck Rest Area

ดูไว้เป็นตัวอย่าง ขับรถบรรทุกวิ่งทางใกล เหนื่อยแล้วไม่พักก็คงต้องเจอแบบนี้(มีคลิป)

0
ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้กรมทางหลวงพัฒนาก่อสร้างจุดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้ทาง เป็นจุดแวะพักผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการขับขี่รถเป็นเวลานานหรือเป็นจุดพักนอนที่ปลอดภัย ซึ่งเป็นการสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่รถบรรทุกและเพิ่มศักยภาพทางด้านโลจิสติกส์ของประเทศ เรื่องที่เกี่ยวข้อง...