Home Tags ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม

Tag: ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม

อยู่ครบ 1 ปี ทีมรัฐมนตรี ‘ศักดิ์สยาม’ ก.คมนาคม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนนโยบายคมนาคมสู่การปฏิบัติ”

0
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แถลงข่าวผลการสัมมนาฯ โดยมี นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ...

ก.คมนาคม ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการขนส่ง จากผลกระทบโควิด

0
ปลัดกระทรวงคมนาคม แถลงข่าวมาตรการเยียวยาและให้ความช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 คุณชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม แถลงข่าวมาตรการเยียวยา และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส...