Home Tags ชี้แจงเรื่องการปรับแผนฝูงบินและเรื่องการปรับกำลังคน

Tag: ชี้แจงเรื่องการปรับแผนฝูงบินและเรื่องการปรับกำลังคน

การบินไทยชี้แจงเรื่องการปรับแผนฝูงบินและเรื่องการปรับกำลังคน

0
ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการปรับลดกำลังคน และการจัดหาฝูงบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท...