Home Tags ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

Tag: ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

ก.คมนาคม ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการขนส่ง จากผลกระทบโควิด

0
ปลัดกระทรวงคมนาคม แถลงข่าวมาตรการเยียวยาและให้ความช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 คุณชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม แถลงข่าวมาตรการเยียวยา และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส...