Home Tags ช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

Tag: ช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ขนส่งฯ จับมือ คปภ. ลดเบี้ยประกันร้อยละ 10 ให้กับกลุ่มบรรทุกที่มี Q Mark เพื่อช่วยเหลือช่วงโควิด-19

0
กรมการขนส่งทางบก จับมือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัย สำหรับรถที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q...