Home Tags ช่วยเหลือผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

Tag: ช่วยเหลือผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ขนส่งฯ เผย คณะกรรมการมีมติช่วยเหลือผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

0
กรมการขนส่งทางบก เผย!!! คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางมีมติช่วยเหลือผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้สามารถจัดการเดินรถกำหนดจำนวนเที่ยววิ่งได้ตามความเป็นจริง ส่วนรถตู้โดยสารประจำทางทุกเส้นทางที่ครบอายุการใช้งานตามที่กำหนด ระหว่างวันที่ 26...