Home Tags ดร.ศิริวัฒน์ สาระเขตต์

Tag: ดร.ศิริวัฒน์ สาระเขตต์

“โคราชพัฒนาเมือง” ชูกลยุทธ์พื้นที่สีเขียวนำทาง

0
จังหวัดนครราชสีมา หรือ “เมืองโคราช” จัดเป็นอีกหนึ่งเมืองหลักที่เป็นประตู่สู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศักยภาพพื้นที่จัดเป็นเมืองที่จะได้รับการยกระดับให้เป็นฮับการเดินทางสู่ภาคอิสาน เนื่องจากมีทั้งรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา...