Home Tags ตรวจสอบสภาพรถยนต์

Tag: ตรวจสอบสภาพรถยนต์

เตรียมรถให้พร้อมอย่างไร ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ! บทความโดย ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี

0
สถานการณ์แพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันในหลายๆ ด้านหลายคนต้องทำงานที่บ้าน งดการเดินทางไปยังที่สาธารณะต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ส่งผลให้การใช้รถยนต์น้อยลงด้วย...