Home Tags ตลาดสดคนไทย (Thai Fresh Market)

Tag: ตลาดสดคนไทย (Thai Fresh Market)

แกร็บ จับมือกระทรวงเกษตรฯ เปิดตัว ‘ตลาดสดคนไทย’ ผ่าน GrabMart สนับสนุนผลผลิตจากผู้ประกอบการไทย

0
แกร็บ ประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สานต่อความร่วมมือเปิดตัว ‘ตลาดสดคนไทย (Thai...