Home Tags ติดโฆษณาบนรถ

Tag: ติดโฆษณาบนรถ

แท็กซี่-ตุ๊กตุ๊ก รู้ไว้ ติดโฆษณาจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม หรือวัฒนธรรมอันดีงาม และไม่ขัดต่อประกาศของกรมการขนส่งทางบก

0
กรมการขนส่งทางบก ขยายโอกาส!! รถแท็กซี่ รถตุ๊กตุ๊ก รถยนต์บริการ สามารถติดโฆษณาบนตัวรถและภายในรถได้ เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มเติม...