Home Tags ต่อภาษีรถ

Tag: ต่อภาษีรถ

ขนส่งฯ งดรับจ่ายภาษีรถบนห้างฯในช่วงเลือกตั้ง และสงกรานต์

0
กรมการขนส่งทางบก งดให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชนในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 23- 24 มีนาคม 2562 และวันที่...