Home Tags ถนนเชิงลาดสะพานข้ามลำน้ำลำพะเนีย

Tag: ถนนเชิงลาดสะพานข้ามลำน้ำลำพะเนีย

กรมทางหลวงชนบท สร้างถนนเชิงลาดสะพานข้ามลำน้ำลำพะเนียง เสร็จสมบูรณ์

0
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เตรียมรับมือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนช่วงฤดูแล้ง-ฝน ดำเนินการก่อสร้างถนนเชิงลาดสะพานข้ามลำน้ำลำพะเนียง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะทาง...