Home Tags ทางรถไฟไทยลาวจีน

Tag: ทางรถไฟไทยลาวจีน

ทางรถไฟ ไทย-ลาว-จีน

กระทรวงคมนาคมเร่งเชื่อมโยงโครงข่ายทางรถไฟ ไทย-ลาว-จีน

0
ตามที่กระทรวงคมนาคม เร่งขับเคลื่อนโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบูรณาการการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างไทย ลาว และจีน ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน...