Home Tags ทำบุญวันหยุดยาว

Tag: ทำบุญวันหยุดยาว

เลือกวิธีเช่าเหมารถโดยสารอย่างไรเพื่อไปทำบุญในวันหยุดยาว

0
กรมการขนส่งได้เปิดเผยแนวทางวิธีเลือกรถโดยสารเช่าเหมาเพื่อการเดินทางทำบุญในวันหยุดยาว วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ช่วงวันที่ 13 - 17 ก.ค....