Home Tags ทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย

Tag: ทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย

Maybank Kim Eng Research ชี้ “รถยนต์ไฟฟ้า” จะขายดีกว่า “รถทีใช้เครื่องยนต์สันดาป” ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

0
อัตราการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในอาเซียนปัจจุบันอยู่ที่ 4% คาดจะเร่งขยายตัวเป็น 5 เท่าแตะ...

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป จัดงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ อนาคตอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยและอาเซียน ภายใต้วิถีใหม่หลังโควิด-19″

0
ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป จัดงานสัมมนาออนไลน์ให้แก่ลูกค้าในหัวข้อ “อนาคตอุตสาหกรรมยานยนต์ในไทยและภูมิภาคอาเซียน ภายใต้วิถีใหม่หลังโควิด-19” โดยมร. เดวิด...

“สถาบันยานยนต์” มองอนาคตอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยชี้ความต้องการใช้รถจะเปลี่ยนสู่ Smart Mobility

0
สถาบันยานยนต์ นับเป็นองค์กรที่มีส่วนผลักดันการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันในตลาดโลก ให้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งยังมีการการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมถึงเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย อีกทั้งยังดำเนินการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานในประเทศและต่างประเทศ...