Home Tags ท่าอากาศยานภูเก็ต

Tag: ท่าอากาศยานภูเก็ต

นายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมระบบคัดกรองผู้โดยสารระหว่างประเทศ กลุ่มพิเศษที่จะเดินทางเข้าประเทศผ่านท่าอากาศยานภูเก็ต

0
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมระบบคัดกรองผู้โดยสารระหว่างประเทศของท่าอากาศยานภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจต่างประเทศกลุ่มพิเศษเดินทางเข้าประเทศ...