Home Tags ธนาคารกรุงไทย

Tag: ธนาคารกรุงไทย

ยกเลิกระบบยินยอมเปิดเผยข้อมูลบนแอปฯเป๋าตัง

“กรุงไทย” แจ้งยกเลิกระบบยินยอมเปิดเผยข้อมูลบนแอปฯเป๋าตัง ให้ผู้ใช้งานทุกคน “โดยอัตโนมัติ”

0
“กรุงไทย” แจ้งยกเลิกระบบให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบนแอปฯเป๋าตัง เพื่อป้องกันความสับสน และลดความกังวลของผู้ใช้งาน ส่วนผู้ใช้งานที่ให้ความยินยอมไปแล้ว ระบบจะยกเลิกให้ “อัตโนมัติ”...