Home Tags ธุรกิจขนส่งรถเชิงพาณิชย์

Tag: ธุรกิจขนส่งรถเชิงพาณิชย์

ผู้เชี่ยวชาญแนะ ผู้ประกอบการขนส่งควรนำเทคโนโลยีลงทุนในธุรกิจ ดึงดูดคน Gen Z

0
ในปัจจุบันธุรกิจขนส่งรถเชิงพาณิชย์เริ่มมีการเปลี่ยนจากคนทำงานรุ่นเบบี้บูมเมอร์ไปเป็นกลุ่มแรงงานที่มีไฟอย่าง Gen Z การดึงดูดผู้สมัครใหม่และรักษาพนักงานเดิมไว้จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับนายจ้างในยุคนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่ขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก การขับรถบรรทุกเป็นอาชีพที่หนักหน่วงหรืออาจเป็นทางเลือกสุดท้ายสำหรับใครบางคน แต่การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อดึงดูดพนักงานที่อยู่ในวัยนี้เป็นสิ่งที่เกือบทุกบริษัทสามารถทำได้ ทิ้งความยุ่งยากแบบเก่า...