Home Tags ธุรกิจบริการรถรับส่งพนักงานจากแหล่งที่พักอาศัยในเขตชุมชนไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ

Tag: ธุรกิจบริการรถรับส่งพนักงานจากแหล่งที่พักอาศัยในเขตชุมชนไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ

ATP30 รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงสงกรานต์ชวนคนไทยทำตามกฎอย่างเคร่งครัด

0
ATP30 ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ เชิญชวนผู้ประกอบการขนส่ง และประชาชนทั่วไป คำนึงถึงความปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ร่วมลดอุบัติเหตุและความสูญเสีย คุณปิยะ...