Home Tags ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์

Tag: ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์

“ชัชชาติ” เปิดมุมมองเศรษฐกิจไทยมั่นใจขนส่งสิบล้อยังไปต่อได้

0
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี...
การรักษาสัมพันธภาพและจูงใจซัพพลายเออร์ การรักษาสัมพันธภาพและจูงใจซัพพลายเออร์ การรักษาความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์และลูกค้า

การรักษาสัมพันธภาพและจูงใจซัพพลายเออร์

ทุกธุรกิจกำลังเผชิญกับสภาพเศรษฐกิจที่หาความแน่นอนอะไรไม่ได้เลย ความท้าทายในการทำธุรกิจ ณ เวลานี้จะต้องทำอย่างไรให้ต้นทุนต่ำและมีกลยุทธ์ที่สามารถแข่งขันได้ ซึ่งหนึ่งในกลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่มักเลือกนำมาใช้ก็คือ การรักษาสัมพันธภาพกับซัพพลายเออร์ ซึ่งมีดังนี้ การคัดเลือกซัพพลายเออร์...