Home Tags นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

Tag: นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

“จุรินทร์” แก้ปัญหาราคาผักแพง ส่งโมบายผักราคาส่ง 50 คัน

“จุรินทร์” แก้ปัญหาราคาผักแพง ส่งโมบายผักราคาส่ง 50 คัน บุกทั่วกรุงเทพและปริมณฑล 1 เดือนเต็ม

0
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงราคาผักแพง นายจุรินทร์ กล่าวว่า...