Home Tags นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า

Tag: นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า

กรมเจ้าท่า ชูศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางน้ำ ท่าน้ำภาณุรังษี – ตลาดน้อย – เจ้าท่า -ปากคลองสาน -ล้ง1919

0
แม่น้ำเจ้าพระยา นับเป็นแม่น้ำสายหลักที่อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่อดีต บอกเล่าประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของชุมชนที่มีมาแต่วันวานมาจนถึงปัจจุบัน เป็นสายน้ำที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตชุมชนริมสองฝั่ง หล่อเลี้ยงผู้คนด้านอุปโภค-บริโภคการเกษตรกรรม และยังเป็นเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ รถ...

กรมเจ้าท่า ปรับปรุงท่าเรือปากเมง จังหวัดตรัง รองรับการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน  

0
กรมเจ้าท่า มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลและพัฒนาการขนส่งทางน้ำของประเทศ โดยส่วนหนึ่งเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำของประเทศเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศ กรมเจ้าท่า จึงเดินหน้าแผนงานพัฒนาปรับปรุง ยกระดับท่าเรือ รองรับการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต...