Home Tags น้ำท่วมปี 2563

Tag: น้ำท่วมปี 2563

กรมทางหลวงรายงานสถานการณ์น้ำท่วมประจำวันที่ 3 ส.ค. 63 การจราจรผ่านไม่ได้ 5 แห่ง พร้อมแนะนำเส้นทางเลี่ยง

0
กรมทางหลวง ได้ทำการสรุปเหตุการณ์อุทกภัยจากพายุซินลากู  สถานการณ์น้ำท่วมประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา...