Home Tags บริการระบบราง

Tag: บริการระบบราง

สถิติผู้ใช้บริการระบบราง เพิ่มขึ้นจากวันแรกของเทศกาลสงกรานต์ ถึงร้อยละ 50.24 เหตุจากราคาน้ำมันสูงขึ้น

0
กรมการขนส่งทางรางเผยวันแรกของช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2565...