Home Tags บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด (กรีนบัส)

Tag: บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด (กรีนบัส)

“กรีนบัส” เตรียมเดินรถเส้นทางเชียงใหม่-แม่สาย วันที่ 24 เม.ย. นี้

0
เมื่อเร็วๆ นี้ มีรายงานว่า บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด หรือกรีนบัส...

กรีนบัสเอ็กซ์เพรส ส่งต่ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ฟรี…!! และสำหรับลูกค้าทั่วไปรับส่วนลด 50% ทันที

0
กรีนเอ็กซ์เพรส by Greenbus... ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยการสนับสนุนขนส่งอุปกรณ์การแพทย์ ฟรี...!!...

กรีนบัสแจ้งขอหยุดเดินรถชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 63 ทุกจุดบริการจำหน่ายตั๋วและทุกเส้นทางที่ให้บริการ

0
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งโดยสารประจำทางสายเหนือ (GREENBUS) ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือและมีเส้นทางเชื่อมโยงสู่ภาคอีสานและภาคใต้ ได้แก่เส้นทางเชียงใหม่-ภูเก็ต...

กรีนบัส ใช้มาตรการ Social Distancing ทำตั๋วโดยสารเต็มทุกเส้นทาง

0
ตามที่รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับ 2548) ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค....

Greenbusthailand ร่วมส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ผู้พิการ

0
ดร.เสฏฐวุฒิ หนุ่มคำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารองค์กร บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด หรือ...

กรีนบัส “Big Cleaning Day”

0
คุณกัลยาณี ทองคำคูณ กรรมผู้จัดการกลุ่มธุรกิจขนส่งและการเดินทาง บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด (กรีนบัส)...