Home Tags บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

Tag: บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

‘บ้านปู เน็กซ์’ จับมือ ‘UMT’ ขยายพื้นที่ให้บริการรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า MuvMi ครอบคลุมกว่า 2,000 จุด ทั่วกรุงเทพฯ

0
‘บ้านปู เน็กซ์’ และ ‘UMT’ ร่วมผลักดันการใช้ ‘สมาร์ทโมบิลิตี้’ (Smart...

สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น เลิกทดลอง เริ่มใช้จริงเชิงพาณิชย์ เรือไฟฟ้า VIP เที่ยวทะเลไทย

0
กรมเจ้าท่าออกใบอนุญาตเรือไฟฟ้าเดินทะเล จากการร่วมมือกันแบบบูรณาการระหว่างบริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด, บริษัท บ้านปู...

กรมเจ้าท่า พร้อมสวทช. จับมือเอกชน พัฒนาและผลิตเรือท่องเที่ยวไฟฟ้าลำแรกในไทยพร้อมอัพมาตรฐานการผลิตและขัลเคลื่อนเรือไฟฟ้าไฟฟ้าให้เติบโตอย่างยั่งยืน

0
ภาคีภาครัฐและเอกชน โดยกรมเจ้าท่า สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต(สวทช.) บ้านปูเน็กซ์ บริษัทลูกของบริษัท บ้านปู จำกัด...