Home Tags บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม

Tag: บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม

ทช.ผนึกกำลังวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มุ่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านวิศวกรรมงานทางทั่วประเทศ

0
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) พร้อมด้วยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)...